THE DEBATERS 2021 | Chung kết: Cực hấp dẫn trận đấu về "thanh xuân" giữa The Champions và THX