• anh_truong47
  • 21369442_1895486410772914_1265595017453039112_n
  • 54525439_365549207628613_5976034533789663232_n
  • 18670759_1980674818823286_949763188641379873_n
Tin nổi bật
Tin nổi bật
(Baonghean.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày ...
Trước đó, theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong năm 2020, Sở nhận được 864 sáng kiến kinh nghiệm từ các đơn vị trực thuộc Sở. Qua xem xét, thẩm định và đánh giá, Hội đồng sáng kiến của Sở cho biết, đã có 115 sáng kiến được xếp loại A và 529 sáng kiến được xếp loại B. Ngoài ra có 230 sáng kiến bị loại.Các sáng kiến kinh nghiệm sẽ góp phần ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 5